CertoFund

 

Doelstelling van het fonds

Het BIF - Certo Fund is een fonds van fondsen (dakfonds) dat streeft naar een meerwaarde van uw kapitaal op middellange tot lange termijn en dat als enige beperking heeft dat er maximaal voor 40% in aandelen mag belegd worden. De keuze van de beleggingsfondsen is aan geen enkele geografische, sectoriële of monetaire beperking onderworpen. Het BIF - Certo Fund is geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor de financiële markten en hun kapitaal willen zien groeien dankzij een dynamische spreiding in een selectie van de beste aandelen-, obligatie– en absolute return fondsen. Het dakfonds volgt een voorzichtige beleggingsstrategie en heeft een laag tot gematigd risicoprofiel, waardoor het zich richt tot de “voorzichtige huisvader”.

 
tabel: 
DatumNIW in €
31/12/2013 94,25
31/12/2015 102,54
31/12/2016 101,28
31/12/2017 104,42
31/12/2018 97,28
31/12/2019 114,40
31/12/2020 110,64
01/06/2021 113,84
Rendement
overzicht van het rendement in basismunt EUR (Referentie munt)
2021 : + 2,89 %
2020 : - 3,28 %
2019 : + 17,59 %
2018: - 6,83 %
2017 : + 3,10 %
2016 : - 1,22 %
notarendement: 
Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

grafiekenintab